Öppna dörren till Dalarnas historia

Det är oräkneliga historier som kan få liv bland Arkivcentrums 18 000 hyllmeter handlingar, 50 000 kartor/ritningar och 100 filmtitlar från år 1347 till idag. Historier om bl a Falu Koppargruva eller ”Gamla mormor” som den också kallas. Historier om järnbruk, sågverkshantering, skogsskötsel, invånare, bostäder, utbildning och sjukvård. Kort sagt: vi bevarar källorna till Dalarnas historia.

Arkivguide

Arkivguiden (pdf-fil) ger en översiktlig bild över Stora Kopparbergs Bergslags organisation och vad de olika arkiven innehåller.

Räkenskapsbok från 1700-talet

Förteckningar

Arkivhandlingarna är förtecknade enligt allmänna arkivschemat, dels i det digitala registret Klara, dels i form av traditionella förteckningar på papper. Pappersförteckningarna finns tillgängliga i forskarsalen. Där finns också ett bestånds-register över de ca 550 olika arkivbildarna. För att förstå vilka typer av handlingar som finns bör man känna till det Allmänna arkivschemat (pdf-fil). För att se filen krävs Adobe Reader som går att ladda hem via Adobes hemsida. Kontakta oss om du vill veta mer om våra samlingar.

Tillgänglighet

Företagsarkiv hör till den enskilda sektorn och varje företag avgör själva tillgängligheten till arkivmaterialet. I t ex Stora Enso AB:s arkiv får man forska i handlingar som är äldre än 25 år med särskilda undantag.

Särskilda samlingar

• Byggnadsundersökningarna från tidigt 1900-tal med beskrivningar, ritningar och fotografier från området kring Falun.
Gårdsarkiv med handlingar rörande bergsmansgårdarna i Falutrakten.
Biografisamlingen över framför allt kända personer och högre tjänstemän med anknytning till Falu gruva och Stora Kopparbergs Bergslags AB.
• Manuskript- och avskriftssamlingen med avskrifter och opublicerat material som berör Falu gruva och Stora Kopparbergs Bergslag.
• Kart-och ritningssamlingen med ca 50 000 kartor och ritningar. Den äldsta gruvkartan är från 1629. Samlingen finns registrerad i en databas.
• Referensbiblioteket omfattar ca 500 hyllmeter med tyngdpunkt på historia, främst näringslivs- och teknikhistoria. Kortregister finns.
Fotosamlingen finns tillgänglig på Dalarnas museum. Ta kontakt med dem för mer information.