Hej historieintresserade!

Student som forskar

All kunskap vi har om vår historia har sina rötter i någon form av källor, vare sig dessa är i form av sirlig text på styvt pergament, berättelser som förts vidare i en muntlig tradition eller lämningar av en husvägg i jorden. Som arkiv så är det vårt uppdrag att bevara en del av den förstnämnda formen av källmaterial för framtiden. Men det är också viktigt för oss att kunskapen om dessa källor kommer allmänheten till del, och att våra gamla dokument kan bli en källa till kunskap om vår gemensamma historia för nästkommande generation.

 

Arkivpedagogik hos Arkivcentrum Dalarna

Arkivcentrum Dalarna befinner sig just nu i en spännande utvecklingsfas, där vi jobbar för att utveckla en intressant och relevant arkivpedagogisk verksamhet som passar in i vår samtid, såväl sett till innehåll som format och teknik. Vi bedriver detta arkivpedagogiska utvecklingsarbete i nära samarbete med Dalarnas Folkrörelsearkiv och Falu kommuns Centralarkiv, med målsättningen att ett studiebesök eller en utställning skall ge spännande information om och från samtliga arkivorganisationer.

 

För lärare

Att lära sig något om hur du hittar rätt bland historiska arkiv och förstår gamla dokument är en viktig del av en allsidig undervisning i historia. Arkiv kan vara både spännande och lärorika, och det är viktigt att vi förstår varifrån informationen som sammanställts i nutida och dåtida historieskrivning kommer ifrån. Till detta kommer vikten av att lära sig hur vi skall förhålla oss källkritiskt till det som finns bevarat. Vad står det, vem skrev det och varför? Och framför allt: vad kan vi lära oss av det idag?

Arkivcentrum Dalarna bedriver ett långsiktigt arbete för att göra intressanta och relevanta arkivkällor tillgängliga på ett sätt som gör att du enkelt och effektivt kan använda dem i din undervisning. Vår målsättning är att barn och ungdomar i Dalarna skall få möjlighet att lära sig mer om vår mycket spännande och händelserika historia här i länet.

För mer information och kontakt med vår arkivpedagog, kontakta oss arkivpedagogik[at]arkivcentrumdalarna.se.

 

Vad kan jag se fram emot?

På den här sidan kommer även visas material om utställningar som Arkivcentrum har eller haft, enskilt eller tillsammans med andra. Vi arbetar även med flera andra idéer om hur vi på bästa sätt kan lyfta fram intressant dokument och historiska skeenden som bevaras i våra arkivsamlingar, såväl här på vår webbplats som på andra sätt. Håll utkik här och följ våra senaste nyheter för uppdateringar.