Arkivcentrum Dalarnas historia

Bild på arkivbyggnaden med entrén till forskarsalen.

De äldsta handlingarna i de samlingar som Arkivcentrum Dalarna förvaltar utgör kärnan till de äldsta kända arkivet vid Falu gruva. Vi vet nästan ingenting om hur denna arkivering gick till eller hur förvaringen var ordnad, men vi vet att det fanns ett medvetet och långsiktigt bevarande av näringslivshandlingar i Falun för drygt 700 år sedan. Arkivcentrum Dalarna är en länk i denna 700 år långa kedja.

 

Stora Kopparbergs Bergslags AB:s centralarkiv

Arkivcentrum Dalarna spårar sin historia som centraliserad arkivverksamhet tillbaka till Stora Kopparbergs Bergslags AB:s centralarkiv, som upprättades 1917. Verksamheterna som ingick i bolaget hade då sedan länge haft sina egna arkivsamlingar ute på kontoren – ofta med helt olika förvaringsmöjligheter, ordningsfilosofier och tankar om vad som skulle och inte skulle sparas. En insikt om att materialet måste uppordnas och att dess bevarande måste säkras ledde till att bolaget anställde en ung biblioteksman, Alvar Silow, som rekryterades från Uppsala universitetsbibliotek. Silow blev visserligen anställd som chefbibliotekarie på bolaget, men hans viktigaste uppgifter blev att organisera bolagets centralarkiv och dess museum.

 

Arkivcentrum Dalarna bildas

Efter drygt nittio år med internt centralarkiv bestämde sig bolaget, som nu gått ihop med en finsk koncern och bildat Stora Enso Oyj, att man inte längre önskade driva denna verksamhet själva. I samband med detta så bestämde man sig även för att donera sina samlingar av historiska bolagshandlingar från STORA AB till det svenska Riksarkivet. För att säkra samlingarnas bevarande, och samtidigt ha dem kvar i Dalarna, bildades en ekonomisk förening för detta syfte. Året var 2006 och Arkivcentrum Dalarna såg för första gången dagens ljus.

 

Arkivcentrum Dalarna idag

Arkivcentrum Dalarna driver idag ett näringslivsarkiv i samma lokaler där Stora Enso en gång hade sina arkiv. I den stora arkivbyggnaden på Tallenområdet huserar även Dalarnas Folkrörelsearkiv och Falu kommuns Centralarkiv, som är våra hyresgäster. Mer information om Arkivcentrum Dalarnas ekonomiska förening och om våra hyresgäster finner du under Organisation.