Organisation

Arkivcentrum Dalarna ekonomisk förening är ett näringslivsarkiv som bildades i oktober 2006. Föreningen bildades av Falu kommun, Region Dalarna (då Dalarnas läns landsting), Dalarnas Folkrörelsearkiv, Stiftelsen Stora Kopparberget, Stora Enso AB och Riksarkivet. Övriga initiativtagare var Länsstyrelsen Dalarna, Högskolan Dalarna och Landsarkivet i Uppsala.

 

Vårt syfte

Uppdraget är att driva ett näringslivsarkiv och vara ett forum för näringslivshistoria i länet. Vi ska förvara, vårda och tillgängliggöra handlingar från företag, organisationer och enskilda med anknytning till Dalarnas näringsliv. För mer information om arkiven vi bevarar, se under fliken Forskare eller läs i vår arkivguide.

 

Våra grannar i huset

Vid sidan av Arkivcentrum Dalarna så har ytterligare två arkivorganisationer sin verksamhet i huset: Dalarnas Folkrörelsearkiv och Falu kommuns Centralarkiv. De har kontor och arkivutrymmen av oss och driver sina egna organisationer, men vi har funnit att det är en stor styrka att kunna samlokalisera och samarbeta kring arkiv. För dig som forskare så är det extra fördelaktigt eftersom du får tre gånger så brett material att forska på i våra gemensamma forskarsal. För mer information om Dalarnas folkrörelsearkiv och Falu kommuns Centralarkiv så hänvisas direkt till deras organisationer.

 

Dalarnas Folkrörelsearkiv

Dalarnas Folkrörelsearkiv är en ideell förening som driver en arkivrörelse för Dalarnas föreningar och folkrörelser. Hos dem förvaras arkiv från levande och nedlagda rörelser inom en rad olika typer av föreningar. Några vanliga föreningskategorier som kan nämnas är: bildningsorganisationer, ekonomiska föreningar, fackföreningar, frikyrkor, idrottsföreningar, nykterhetsföreningar samt politiska organisationer. Därtill så bevarar Dalarnas Folkrörelsearkiv en rad intressanta personarkiv.

Mer information om Dalarnas Folkrörelsearkiv finner ni på deras webbplats eller genom att kontakta dem.

Dalarnas Folkrörelsearkiv
Telefon: 023-692 00
E-post: info[at]dalarnasfolkrorelsearkiv.se
Webbplats: www.dalarnasfolkrorelsearkiv.se

 

Falu kommuns Centralarkiv

Falu kommuns Centralarkiv är precis vad de heter: Falu kommuns centrala arkivfunktion. Här bevaras handlingar från kommunens olika delar, som förvaltningar, bolag och stiftelser, samt några enskilda arkiv. De äldre handlingarna är mestadels från 1700-talet och utgörs av protokoll från sockenmännens möten.

Falu kommun bildades år 1971 i kommunreformen genom sammanslagningen av Falu stad och de intilliggande landskommunerna efter att de succesivt hade gått samman. De upphörda landskommunernas arkiv förvaras också här, och de är: Aspeboda kommun (1863–1951); Bjursås kommun (1887–1970); Envikens kommun (1864–1970); Falu stad (1839–1970); Stora Kopparbergs kommun (1863–1966); Sundborns kommun (1863–1970); Svärdsjös kommun (1863–1970) och Vika kommun (1863–1966).

Mer information om Falu kommuns Centralarkiv finner ni på Falu kommuns webbplats, eller genom att kontakta dem.

Falu kommuns Centralarkiv
Telefon: 023-875 04
E-post: kommunarkivet[at]falun.se
Webbplats: www.falun.se/Centralarkivet