GDPR

Arkivcentrum Dalarna behandlar alla insamlade personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att vi endast behandlar personuppgifter för sådana ändamål som är nödvändiga och berättigade för vår verksamhet, att vi alltid har ett stöd i lagen för vår behandling av personuppgifter samt att vi inte samlar in personuppgifter som inte är nödvändiga för ändamålet. Arkivcentrum Dalarna lagrar inte personuppgifter under längre tid än nödvändigt.

OBS! En ny version av denna sida är under under utveckling. Vi ber om överseende med detta under lanseringen av den nya webbplatsen.

Mer utförlig information om vår hantering av personuppgifter kan fås per e-post på info[at]arkivcentrumdalarna.se.