Nyfiken på Falun?

Detalj ur karta över SKBAs verk Välkommen till Falu kommuns centralarkiv, med 3 500 hyllmeter handlingar över Falu kommun och stad samt kommunerna Stora Kopparberg, Aspeboda, Vika, Svärdsjö, Sundborn, Bjursås och Enviken – från 1800-talet till idag. Letar du efter äldre handlingar ska du istället ta en tur till Landsarkivet i Uppsala.

Förteckningar

Materialet förtecknas enligt allmänna arkivschemat. Via forskarsalen kan du komma i kontakt med personalen på Falu kommuns centralarkiv.

Tillgänglighet

Verksamheten är lagstadgad och regleras av bl a arkivlagen, kommunallagen och kommunens arkivreglemente. Vägledande för kommunens arkivvård är Riksarkivets författningssamling (RA-FS). Läs mer om Offentlighetsprincipen och andra styrdokument som reglerar de statliga och kommunala arkiven på Riksarkivets hemsida.