Dalarnas Folkrörelsearkiv

Dalarnas Folkrörelsearkiv är en ideell förening som bevarar handlingar som tillhör folkrörelse- och föreningslivet i Dalarna. Förutom dokument finns här  fanor och fotografier från ca 4100 arkivbildare.   

Förteckningar Bönhus i Skattungbyn

Materialet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat. Arkivförteckningar och  sökingångar finns i forskarsalen. Arkivbeståndet är också sökbart i Riksarkivets Nationella Arkivdatabas (NAD).

Tillgänglighet

Föreningsarkiv tillhör den enskilda sektorn. Materialet omfattas inte av offentlighetsprincipen, men nästan allt är direkt tillgängligt för forskning. Föreningarna som är medlemmar i arkivet äger sitt material.

Särskilda samlingar

Folkrörelsearkivets samlingar omfattar även förbundstryck, organisationstidskrifter och allmänna uppgifter om lokalföreningar som varit eller är verksamma i Dalarna.

Referensbibliotek

Här finns minnesskrifter, jubileumsböcker, biografier, ideologisk litteratur, folkrörelsesångböcker, avhandlingar och betygsuppsatser samt lokalhistoriska skrifter.