Styrelse

Styrelsen, vald på årsstämman 23 april 2020
Ulf Löfwall, ordförande
Anna Björkman, Stiftelsen Stora Kopparberget
Josef Erdem, Borlänge kommun
Thomas Forsman, Region Dalarna
Björn Halvarsson, Dalarnas Folkrörelsearkiv
Jan-Olof Montelius, Falu kommun
Anders Nordebring, Riksarkivet


Adjungerade styrelseledamöter
Thera Bergman, Falu kommun
Tommy Blomqvist, Arkivcentrum Dalarna
Per Dahl, TAM-arkiv
Lars Petterson, Högskolan Dalarna
Britt-Marie Romlin, kassör
Anna Rössle, Dalarnas Folkrörelsearkiv,
Fredrik Sandberg, Länsstyrelsen Dalarna

Styrelsesuppleanter:
Företagarna, vakant
Elisabeth Celander, Riksarkivet
Suzanne Lazar, Region Dalarna
Lisbeth Lundin, Dalarnas Folkrörelsearkiv
Anna Strindberg Lennhed, Falu kommun