Personal

Personalbild, Tommy Blomqvist Tommy Blomqvist
Arkivchef
tel.nr: 023-45573, 070-390 61 18
e-post: tommy.blomqvist[at]arkivcentrumdalarna.se
Personalbild, Ulf Engquist Ulf Engquist
Arkivassistent och Kommunikationsansvarig
tel.nr: 023-45575, 070-537 67 88
e-post: ulf.engquist[at]arkivcentrumdalarna.se
Personalbild, Johan Ferling Johan Ferling
Arkivassistent
tel.nr: 023-45576, 070-628 24 33
e-post: johan.ferling[at]arkivcentrumdalarna.se
Personalbild, Björn Pierrou Björn Pierrou
Arkivassistent och ansvarig för pedagogisk verksamhet
tel.nr: 023-45574, 070-388 77 54
e-post: bjorn.pierrou[at]arkivcentrumdalarna.se