Forskarsalen på Arkivcentrum Dalarna är stängd måndag 4 december och tisdag 5 december

Forskarsalen stängd på Arkivcentrum Dalarna måndag 4 december och tisdag 5 december.
Välkommen åter onsdag 6 december.