Forskarsalen öppnas i begränsad omfattning

Arkivcentrum Dalarna kommer att från och med måndagen den 2 november öppna sin forskarsal i begränsad omfattning. Två forskarplatser kommer att finnas tillgängliga för bokning och dessa skall bokas i förväg. Det kommer att vara möjligt att boka halv- eller heldag genom att kontakta oss på:

tel. 023-455 70
e-post info[at]arkivcentrumdalarna.se

Observera att det fortsatt inte kommer att vara möjligt med ”drop in”-besök. 

Arkivcentrum Dalarna kan på kort varsel vara tvungna att stänga forskarsalen om det kommer nya direktiv från Folkhälsomyndigheten.