Arkivcentrum Dalarnas utställning på Gruvplan vid Falu gruva

Arkivcentrum Dalarna har arrangerat en utställning på Gruvplan vid Falu gruva.
På 16 skärmar berättas med bild och text om den kulturskatt som ryms i arkivet.

Arkivcentrum Dalarna förvaltar ett av världens förnämsta industrihistoriska arkiv. Det omfattar ca 13 500 hyllmeter handlingar. Inte minst Falu gruvas och Världsarvet Faluns historia finns väl dokumenterad i olika arkivalier. Utställningen visar ett urval av konstfullt utförda kartor och ritningar som vittnar om gruvområdets utveckling under olika århundraden.

Arkivets äldsta dokument är kung Magnus Erikssons privilegiebrev från år 1347, ställt till bergsmännen vid Kopparberget. Utställningen ger också en bild av bergslagets utveckling från ett medeltida andelsägt gruvbolag till dagens globala skogsföretag.

Arkivnotiser

Arkivcentrum Dalarna

Öppettider mån-tors kl 09-16

Stortallsvägen 4
79155 FALUN

Tel: 023-455 70

info@arkivcentrumdalarna.se