Hör gärna av er!

Kontaktuppgifter till de tre arkiven

Arkivcentrum Dalarna
Telefon: 023-455 70
E-Post: info@arkivcentrumdalarna.se
Hemsida: www.arkivcentrumdalarna.se

Dalarnas Folkrörelsearkiv
Telefon : 023-692 00
E-post:  info@dalarnasfolkrorelsearkiv.se
Hemsida:  www.dalarnasfolkrorelsearkiv.se 
         
Falu kommuns centralarkiv
Telefon:  023-875 04
Expeditionstider: kl 9.00-16.00, kl 12.00-13.00 stängt för lunch
E-post: thera.bergman@falun.se
Hemsida: www.falun.se


Forskarsal
Vår gemensamma forskarsal är öppen måndag-torsdag kl. 9.00-16.00,
läs mer under forskare.

OBS! Under corona-utbrottet i Sverige har vi gjort förändringar i reglerna kring besök. För mer information, se senaste arkivnotisen!

Arkivnotiser

Arkivcentrum Dalarna

Öppettider mån-tors kl 09-16

Stortallsvägen 4
79155 FALUN

Tel: 023-455 70

info@arkivcentrumdalarna.se