Hör gärna av er!

Kontaktuppgifter till de tre arkiven

Arkivcentrum Dalarna
Telefon: 023-45570
E-Post: info@arkivcentrumdalarna.se
Hemsida: www.arkivcentrumdalarna.se

Dalarnas Folkrörelsearkiv
Telefon : 023-69200
E-post:  faw@telia.com
Hemsida:  www.dalarnasfolkrorelsearkiv.se 
         
Falu kommuns centralarkiv
Telefon:  023-83392
E-post:  hakan.hanson@falun.se
Hemsida: www.falun.se

Forskarsal
Vår gemensamma forskarsal är öppen måndag-torsdag kl. 9.00-16.00,
läs mer under forskare.

Arkivnotiser

Arkivcentrum Dalarna

Öppettider mån-tors kl 09-16

Stortallsvägen 4
79155 FALUN

Tel: 023-455 70

info@arkivcentrumdalarna.se