Arkivnätverk Dalarna besöker Arkivcentrum torsdagen den 11 oktober

Forskarexpeditionen är stängd torsdagen den 11 oktober då Arkivnätverk Dalarna har sin arkivnätverksträff hos Arkivcentrum Dalarna.
Välkommen åter måndag 15 oktober då är forskarsalen åter öppen.

Arkivnotiser

Arkivcentrum Dalarna

Öppettider mån-tors kl 09-16

Stortallsvägen 4
79155 FALUN

Tel: 023-455 70

info@arkivcentrumdalarna.se