Arkivcentrum Dalarna, Årets Arkiv 2014 ansöker om att bli Sveriges nästa världsminne

Arkivcentrum i Dalarna som i mars månad 2014 blev utnämnt till Årets Arkiv  antar nya utmaningar. Vid Arkivcentrums styrelsemöte 2 juni 2014 beslutades att vi skall gå vidare med att ansöka om att bli Världsminne. Det är Svenska Unescos
Världsminnesprogram – Memory of the World som bildades år 2000 som aktivt
arbetat för att förbereda svenska nomineringar till programmets internationella
förteckning över Världsminnen. Under hösten 2016 görs urval av möjliga nomineringar, vilka sedan presenteras för Unescorådet i december 2016.
Här finns de inkomna förslagen till Svenska världsminnen 
 
Idag finns sex svenska Världsminnen upptagna på den internationella listan, dessa är Astrid Lindgrens arkiv, Emanuel Swedenborgs arkiv, Ingemar Bergmans arkiv, Alfred Nobels familjearkiv, Silverbibeln, Stockholms stads byggnadsritningar.

Arkivnotiser

Arkivcentrum Dalarna

Öppettider mån-tors kl 09-16

Stortallsvägen 4
79155 FALUN

Tel: 023-455 70

info@arkivcentrumdalarna.se