Styrelse

Styrelsen, vald på årsstämman 8 april 2016
Ulf Löfwall, ordförande
Anna Björkman, Stiftelsen Stora Kopparberget
Ola Brossberg, Borlänge kommun
Björn Halvarsson, Dalarnas Folkrörelsearkiv
Per Helin, Landstinget Dalarna
Stefan Kardell, Landsarkivet i Uppsala
Anna Strindberg, Falu kommun

Adjungerade styrelseledamöter
Tommy Blomqvist, Arkivcentrum Dalarna
Per Dahl, Riksantikvarieämbetet
Håkan Hansson, Falu kommun 
Soili-Maria Olli, Dalarnas Folkrörelsearkiv
Lars Petterson, Högskolan Dalarna
Britt-Marie Romlin, kassör
Fredrik Sandberg, Länsstyrelsen Dalarna

Styrelsesuppleanter:
Lisbeth Hedin-Sahlin, Företagarna
Lisbeth Lundin, Dalarnas Folkrörelsearkiv
Jan-Olof Montelius, Falu kommun
Anders Nordebring, Riksarkivet
Suzanne Lazar, Landstinget Dalarna

Arkivnotiser

Arkivcentrum Dalarna

Öppettider mån-tors kl 09-16

Stortallsvägen 4
79155 FALUN

Tel: 023-455 70

info@arkivcentrumdalarna.se