Frågor och svar

Nedan följer ett antal vanliga frågor med tillhörande svar. För fler frågor, kontakta oss.

Kan jag få hjälp att hitta det jag söker?

Personalen svarar gärna på frågor om vilka arkiv som finns och vilka som kan vara aktuella. Materialet är registrerat i arkivförteckningar som finns att studera på plats i forskarexpeditionen. Arkivhandlingarna plockas fram ur arkivhyllorna av personalen och får studeras i forskarrummet.

Forskar ni på beställning?

Vi besvarar kortare frågor om arkivbestånd och liknande via telefon eller e-post. Mer tidskrävande frågor besvaras mot ersättning enligt prislista.

Får man ta kopior av handlingar?

Det går bra om inte arkivhandlingarna är ömtåliga eller skadade. Det är också svårt att kopiera ur inbundna volymer. Kontakta alltid personalen innan kopiering. Vi kan ta A4- och A3-kopior och tar betalt enligt gällande prislista. Vid kopiering av större format, tex kartor, anlitar vi en kopieringsfirma och forskaren får då komma överens om ett pris med dem. Vi tillåter oftast fotografering med egen digitalkamera, det kan vara ett bra alternativ till kopiering.

Vilken källhänvisning skall anges vid publicering av text och bilder?

Den källhänvisning som skall anges vid publicering av text och bilder är: Stora Enso AB, Arkivcentrum Dalarna.

Har ni fotografier?

Stora Enso AB skänkte 2005 sitt fotoarkiv till Dalarnas Museum. Om man är intresserad av fotografier från Stora Ensos tidigare verksamhetsområden får man kontakta dem, tex via hemsidan.

Det finns också fotografier som ligger kvar bland de olika arkivbildarnas handlingar, det syns då i förteckningarna.  Observera att frågan om upphovsrätten kan vara oklar och alltid måste utredas innan bilder kan användas.

Arkivnotiser

Arkivcentrum Dalarna

Öppettider mån-tors kl 09-16

Stortallsvägen 4
79155 FALUN

Tel: 023-455 70

info@arkivcentrumdalarna.se