Information angående Covid-19 och arkiven!

På grund av den rådande risken för smittspridning av Covid-19 (Corona-viruset) kommer vi på Arkivcentrum Dalarna, Dalarnas Folkrörelsearkiv och Falu kommuns centralarkiv att anpassa våra rutiner för den utåtriktade verksamhet. Med omtanke om såväl våra besökare som vår personal så kommer följande regler att gälla tills vidare: 

  •  
  • Forskarsalen är stängd tills vidare! Arkiven kommer att vara stängda för alla typer av forskarbesök. Falu kommuns centralarkiv kommer fortsatt att lämna ut betyg, men dessa lämnas vid dörren.
  •  
  • Vi kommer inte ta emot några oanmälda besök! Alla som har frågor gällande våra arkiv hänvisas till kontakt per mail eller telefon (kontaktuppgifter nedan). Var beredd på att handläggningstiden kan vara längre än vanligt. Vi kan ha både mer att göra och högre sjukfrånvaro.

  • För leveranser gäller följande: Arkivcentrum Dalarna och Dalarnas Folkrörelsearkiv kommer fortsatt att ta emot leveranser efter överenskommelse med respektive arkiv. Vi tar inte emot drop-in leveranser! Vänligen besök oss EJ om ni inte känner er fullt friska! För internleveranser till Falu kommuns centralarkiv gäller normalt förfarande.
  •  

För den senaste informationen om Covid-19 i Falu kommun, se kommunens hemsida:
https://www.falun.se/stod--omsorg/trygg-och-saker/information-om-coronaviruset.html

För mer information om viruset hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbplats:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ 

För beställning av betygskopior från Falu kommuns centralarkiv:
https://www.falun.se/utbildning--barnomsorg/bestall-betyg-och-intyg.html 

 

För ytterligare information eller för att kontakta oss i arkivfrågor nås vi som vanligt på:

Arkivcentrum Dalarna
info@arkivcentrumdalarna.se
Tel. 023-455 70

Dalarnas Folkrörelsearkiv
info@dalarnasfolkrorelsearkiv.se
Tel. 023-692 00

Falu Kommuns Centralarkiv
Tel. 023-875 04

Arkivnotiser

Arkivcentrum Dalarna

Öppettider mån-tors kl 09-16

Stortallsvägen 4
79155 FALUN

Tel: 023-455 70

info@arkivcentrumdalarna.se