Information angående Covid-19 och oss!

På grund av den rådande risken för smittspridning av Covid-19 (Corona-viruset) kommer vi på Arkivcentrum Dalarna och Dalarnas Folkrörelsearkiv att anpassa våra rutiner för den utåtriktade verksamhet. För att minimera smittorisken för såväl besökare som personal kommer följande regler att gälla tills vidare: 

  •  
  • Max 2 st. forskare/besökare får vistas i forskarsalen under samma dag. Det är därför viktigt att boka tid innan ni kommer till arkivet.
  •  
  • Vi kommer inte ta emot några oanmälda besök. Alla besöka skall bokas in och bekräftas av personal.
  •  
  • Om du uppvisar förkylningssymptom av något slag kommer personalen att skicka hem dig, alternativt inte släppa in dig. Är du sjuk - stanna hemma och ta hand om dig! 

  • Ställ dina frågor per telefon eller e-post så långt det är möjligt, men var beredd på att handläggningstiden kan vara längre än vanligt. Vi kan ha både mer att göra och högre sjukfrånvaro än vanligt.
  •  

Falu Kommuns Centralarkiv följer kommunens direktiv och har för närvarande inga restriktioner för besök. Våra instruktioner kan dock komma att ändras med kort varsel. För den senaste informationen se kommunens hemsida:
https://www.falun.se/stod--omsorg/trygg-och-saker/information-om-coronaviruset.html

För mer information om viruset hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbplats:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ 

 

För att boka tid eller kontakta oss i andra frågor nås vi som vanligt på:

Arkivcentrum Dalarna
info@arkivcentrumdalarna.se
Tel. 023-455 70

Dalarnas Folkrörelsearkiv
info@dalarnasfolkrorelsearkiv.se
Tel. 023-692 00

Falu Kommuns Centralarkiv
Tel. 023-875 04

Arkivnotiser

Arkivcentrum Dalarna

Öppettider mån-tors kl 09-16

Stortallsvägen 4
79155 FALUN

Tel: 023-455 70

info@arkivcentrumdalarna.se